Hlučnost jako důležité kritérium při výběru tepelného čerpadla

5.3.2021

Oblíbenost tepelných čerpadel roste. Svůj podíl na tom má i označení, které se stále častěji používá. Říká se, že tepelné čerpadlo je tím nejlepším zdrojem vytápění vůbec. Navíc je dotované státem. Díky dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci rovnající se až padesáti procentům způsobilých nákladů. A to je, panečku, skvělá jednorázová výpomoc! Jen to s výběrem tepelného čerpadla neuspěchejte.

I když vás možná tíží čas, výběr tepelného čerpadla není ničím, co by šlo vybrat během pár minut. Důraz klaďte nejen na výkonnost, ale také na hlučnost. Přece nechcete, aby nový spolubydlící vydával divné a možná až otravné zvuky, nebo ano?

Hlučnost symbolizuje několik značek

Každé tepelné čerpadlo se pyšní jinou hlučností. To, jak moc hlučné úsporné zařízení je, se dozvíte díky několika značkám na produktu. Mezi údaje o hlučnosti patří hladina akustického tlaku značená Lp. Tento údaj však není vždy vypovídající, proto se raději zaměřte na druhou značku, a to Lw, která se vztahuje na hladinu akustického výkonu. Tato hladina se měří v definovaných podmínkách, jež jsou pro všechny výrobce tepelných čerpadel stejné.

Hladina akustického výkonu se dále skládá ze dvou hodnot, kdy jedna zmiňuje hluk při minimálním chodu čerpadla a druhá pak hluk při maximálním chodu zdroje tepla.

Hlučnost se liší kvalitou použitých materiálů i umístěním v prostoru

Na hlučnost má vliv rovnou několik faktorů. Předně ji ovlivňuje kvalita použitých materiálů, dále pak umístění tepelného čerpadla v prostoru a v neposlední řadě i jeho technologické zpracování. Dá se očekávat, že nejmodernější typy se budou pyšnit nejnižší hlučností v porovnání s těmi staršími modely.

Pokud si však přejete najít čerpadlo, které se bude pyšnit nulovou hlučností, nenajdete ho. Hluk je nedílnou součástí tohoto zdroje tepla. Důvodem toho je ventilátor, který nasává do přístroje obrovské množství vzduchu. Ven se poté nesou zvuky vrtule a vibrací z kompresoru.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky