Rekuperace

Rekuperace

rekuperaceZajišťujeme rekuperaci od samotného poradenství čili od vhodného výběru, přes realizaci až po vyřízení dotace na rekuperaci. Jenže co je rekuperace? Rekuperací se myslí zpětné získávání tepla. Jedná se o moderní technologii, při které se, laicky řečeno, využívá energie vzduchu k tomu, aby se předehřál venkovní čerstvý vzduch. Venkovní čerstvý vzduch je přiváděn do vzduchotechnické jednotky, kde prochází skrze rekuperační výměník. Z druhé strany jednotky vstupuje zase odpadní vzduch z místnosti. Díky rekuperaci teplo z odpadního vzduchu, který je vypouštěn, přechází do přívodního čili do čerstvého vzduchu, který se tak předehřívá.

Rekuperace vzduchu se v současné době využívá prakticky ve všech objektech, ať už jsou to byty nebo rodinné domy či bazény, průmyslové stavby nebo jakékoli občanské stavby. Je to jeden ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budovy. I proto je možné právě na rekuperační jednotky získat dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Jaké jsou výhody rekuperace?

Rekuperace však není jenom o snížení energetické náročnosti rodinného domu (díky rekuperačním jednotkám dochází k úspoře tepla až o 30%, což není málo). K dalším výhodám patří přívod trvale čerstvého vzduchu do místností, který bude díky obsaženému filtru bez pylů a prachu, což je ideální pro alergiky a astmatiky. Ti zároveň ocení, že toto úsporné zařízení zbaví domácnost vlhka, plísní a roztočů.

Se zavedením rekuperace se také pročistí vzduch v interiéru. Rekuperační jednotky zbaví vzduch bacilů čili bude vzduch zdravější a čistší a výrazně se sníží pravděpodobnost onemocnění. Díky kontinuálnímu odsávání pachů a cigaretového kouře se vám bude dýchat lépe, což ostatně oceníte především při spánku, který se díky zavedení rekuperace výrazně zlepší. Navíc nebudete muset větrat čili vás nebude rušit hluk z ulice.

Jaká je účinnost rekuperace?

Co se týče účinnosti rekuperace, ta se musí pohybovat mezi 0 – 100%. Účinností rekuperace se myslí účinnost zpětného získávání tepla čili účinnost využívání odpadního tepla pro předehřev čerstvého, venkovního, chladného vzduchu.

Pokud je účinnost nulová, znamená to, že teplý vzduch je naprosto bez užitku odváděn a studený venkovní vzduch je přiváděn do místnosti. Stoprocentní účinnost zase znamená, že by místnost byla větrána bez jakékoli ztráty energie, jelikož by přiváděný vzduch byl plně ohříván vzduchem odváděným. To je však technicky nemožné. Reálně jsou proto rekuperace účinné tak na 30-90%.

Využití rekuperace

Jak již bylo zmíněno, rekuperace se v současné době využívá prakticky ve všech typech objektů. Své využití najdou v bytových jednotkách nebo rodinných domech, také v občanských stavbách, bazénech, průmyslových stavbách či kdekoli jinde, kde je hygienicky nutné větrání. Je také pravdou, že se dnes rekuperační výměníky využívají i v klimatizovaných objektech. Během léta dochází k rekuperaci chladu čili ne k rekuperaci tepla. Jinými slovy v létě rekuperační jednotky fungují obráceně, tedy přiváděný vzduch, jenž je během letních měsíců teplý, je ochlazován vzduchem odváděným.

Vyřizujeme dotaci na rekuperaci

Jelikož rekuperace, ať už s klimatizací nebo bez, snižuje energetickou náročnost rodinného domu, je možné získat na toto úsporné opatření dotaci. Jedná se o jednu z oblastí podpory v dotačním programu Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí České republiky. Dotaci na rekuperaci je možné získat jak v případě, že chcete rekuperaci instalovat do stávajícího domu, tak se vztahuje na instalaci rekuperace vzduchu do domu zcela nového. V prvním případě se dotace může vyšplhat až na částku 100 tisíc korun (čili je možné získat až 50% celkových způsobilých výdajů), v případě nového domu se výše dotace odvíjí od dosažených energetických parametrů. Opět však platí, že lze získat až 50% celkových způsobilých výdajů.

Nejčastější dotazy ohledně rekuperace

Existují rozdíly mezi větráním oknem a kontrolovaným větráním?
Ano, rozdíly mezi větráním oknem a s pomocí rekuperační jednotky jsou znatelné. Zatímco u větrání oknem nedochází k oteplování ani čištění vzduchu čili se do místnosti pouští průvan, studený vzduch, který je navíc znečištěný prachem i alergeny, v případě kontrolovaného větrání je čerstvý vzduch rovnou ohřátý, není nepříjemný, navíc bez alergických problémů a hlukového zatížení.

Je možné využívat rekuperaci jako klimatizaci?
Ano, vzduchotechniku (v tomto případě rekuperaci) je možné využívat i jako klimatizaci. V létě zkrátka funguje obráceně čili nedochází k oteplování přicházejícího vzduchu, ale k jeho ochlazování.

Je rekuperace hlučná?
Ne. Ohřívání vzduchu je bez hlukového zatížení, a to díky výměníkům tepla a tlumičům vzduchu, což je v tomto případě čerstvý vzduch a odpadní vzduch.

Kam se rekuperační jednotka umísťuje?
Rekuperační jednotku je možné umístit prakticky kamkoli. Může se umístit do sklepa nebo kotelny, na půdu nebo třeba do technické místnosti v případně využívání rekuperace v průmyslových objektech.

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky