Jaké typy zdrojů energie podporuje dotační program?

2.5.2021

Letošní rok je ideální pro pořízení nového systému pro úsporu energie. Víte, jaké projekty budou podporovány nejvíce?

Obnovitelné zdroje energie hrají prim

Zatímco v minulém století se využívaly zejména fosilní paliva jako zdroj energie, díky pokroku v technologiích i smýšlení lidí se nyní dostáváme do doby, kdy již nechceme ničit přírodu emisemi a nadměrným dobýváním přírodních zdrojů. Pozornost se obrací k obnovitelným zdrojům energie – tedy k těm, které zde budou dostupné stále, i v případě, že si z nich část pro sebe odebereme.

Elektřina, teplo domova i teplá voda díky slunci

Fotovoltaika a solární termické systémy představují nejvyšší částky, které můžete od státu dostat. Pro domácí sluneční elektrárnu, která dokáže získanou energii uchovat, nebo třeba spolupracovat se systémem vytápění, tak můžete získat až 150 tisíc korun v rámci dotace Nová zelená úsporám. Štědré dotace lze využít ale také pro systémy, kde se slunce stará o přípravu teplé vody pro vaši domácnost, nebo kde je také zdrojem tepla pro váš domov.

Další zdroje energie

Nejen využívání sluneční energie patří do dotačních programů, na které v rámci letošního roku dosáhneme všichni. Až 100 tisíc korun můžete získat v případě pořízení kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. O něco nižší částku pak lze čerpat při pořízení krbových kamen na biomasu. 35 tisíc korun získáte od státu, když si pořídíte plynový kondenzační kotel. A výše dotace pro tepelná čerpadla voda-voda nebo země-voda se letos vyšplhala až do výše 100 tisíc korun. Také na tepelné čerpadlo vzduch-voda získáte příspěvek, a to až do výše 75 tisíc korun.

Dotaci můžete čerpat pro nové projekty, ale také pro rozšíření již stávajících systémů, kdy dojde k jejich dalšímu zvýšení účinnosti a využitelnosti. Letošní rok tak skutečně přeje investicím do změny zdroje energie.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky