Jaký je princip tepelného čerpadla?

22.2.2021

Uvažujete o změně zdroje tepla? Toužíte po ekologičtějším společníkovi, který by nahradil starý, neekonomický kotel? Nejlepším řešením vzniklé situace je tepelné čerpadlo, na které se stále vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám. Pořizovací cenu úsporného opatření je tak možné snížit až o polovinu způsobilých nákladů. Než si však pro něj zamíříte do obchodu, je důležité pochopit, na jakém principu vlastně funguje.

O tepelném čerpadle se říká, že je to jeden z nejlepších zdrojů tepla. Mezi majiteli se však najde jen hrstka těch, kteří by dokázali definovat, jak tepelné čerpadlo vlastně funguje, respektive na jakém principu pracuje.

Tepelné čerpadlo funguje jako lednička

Abychom vás ušetřili dlouhých a příliš odborných definicí, pojďme na to jednodušeji - princip tepelného čerpadla se rovná principu, na jakém funguje obyčejná lednička. Jinými slovy teplo je odváděno ze studenějšího místa na místo teplejší. Tímto studenějším místem se myslí takzvaný výparník.

Tepelné čerpadlo je, jinými slovy, technická aplikace dvou zcela přírodních jevů. Tím prvním jevem je změna teploty při přeměně skupenství. Druhým pak chování látek při změně skupenství.

Tepelné čerpadlo je jen cyklicky pracující tepelný stroj

O tepelném čerpadle lze říct, že se jedná jen o cyklicky pracující tepelný stroj. Celý proces probíhá v uzavřeném okruhu a veškeré děje, ke kterým zde dojde, se pravidelně opakují v intervalech, respektive v cyklech. Během jednotlivých dějů dochází k odebrání tepla z místa s nižší teplotou na místo s teplotou vyšší.

Povoleno přírodou

Po pochopení principu tepelného čerpadla už nemusíte váhat nad koupí. Vždyť i sama příroda vám dala k tomuto kroku zelenou. Při využívání tepelného čerpadla se snižuje negativní dopad na životní prostředí, jelikož se nám daří zužitkovat všudypřítomné a snadno dostupné zdroje.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky