Požádejte o rekuperaci z programu Nová zelená úsporám a nenechte vykrvácet rodinnou kasu

7.4.2021

Rádi byste měli v interiéru neustále čerstvý a čistý vzduch z venku, ale zároveň nechcete ekonomicky vykrvácet v důsledku výdajů za vytápění? Pak je skvělým řešením rekuperace vzduchu, která představuje zpětné získávání tepla z již ohřátého vzduchu z interiéru. Rekuperace je vysoce ekologická, ekonomická i zdraví prospěšná, a navíc ji můžete financovat i za pomoci dotace.

Jak funguje rekuperace

V rámci rekuperace prochází venkovní vzduch přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě složky jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo k jejich mísení. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Účinnost systému je přitom běžně kolem 90 procent, což znamená pro majitele objektu úsporu za vytápění, přestože v nemovitosti disponuje kontinuálně čerstvým čistým vzduchem.

Dotace na rekuperaci ve starším domě

Pokud již svůj dům vlastníte, a rádi byste ho rekuperací dovybavili dodatečně, můžete využít dotační program Nová zelená úsporám pro instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podporovány jsou centrální i decentrální systémy, přičemž v prvním případě můžete získat dotaci až 100 tisíc korun – respektive maximálně polovinu celkových způsobilých výdajů. O podporu přitom můžete žádat jak samostatně, tak i dohromady například s žádostí o dotaci v rámci snižování energetické náročnosti domu. U samostatné žádosti však musíte doložit úsporu měrné potřeby tepla na vytápění minimálně o 20 %. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je pak 75 % pro centrální systémy a 70 % po decentrální systémy.

Dotace na rekuperaci u nového domu

Pokud zvažujete rekuperaci již při samotné výstavbě, pak můžete žádat o dotaci v rámci kategorie B, která je určena na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. V takovém případě můžete získat celkovou dotaci ve výši 150 tisíc, 300 tisíc nebo 450 tisíc korun na jednu nemovitost – opět však maximálně 50 procent celkových způsobilých výdajů

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky