Tepelné čerpadlo jako ekologický zdroj vytápění

16.12.2020

Tepelné čerpadlo vám může ušetřit až polovinu nákladů za plyn nebo elektřinu. Jeho obsluha je navíc poměrně jednoduchá. Na jakém principu funguje a vyplatí se vám jeho instalace?

Technologie tepelného čerpadla se v Česku dostala do povědomí během posledních dvaceti let. Málokdo ví, že byla objevena už kolem roku 1860. Princip tepelného čerpadla můžeme srovnat s fungováním chladničky, která odebírá teplo zevnitř a zadní mřížkou ho vypouští ven. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a předává ho do vytápěného objektu. Teplo se čerpá z venkovního vzduchu, vody nebo země.

Typy tepelného čerpadla

Typ čerpadla rozdělujeme podle toho, z jakého zdroje teplo odebírají a jakému ho předávají.

Doma topíte buď teplou vodou v radiátorech, anebo teplým vzduchem, který dodávají ventilátory.

Jak tedy vlastně tepelné čerpadlo funguje?

Je to v podstatě cyklicky pracující tepelný stroj, kde celý proces probíhá v uzavřeném okruhu a který se neustále opakuje. Odpařovaná látka (teplonosné médium) odebírá teplo ze zdroje, následně kondenzuje a předává naakumulované teplo. Jde tedy o "přenašeče" tepla, který proudí ke zdroji tepla (podzemní voda, vzduch, velký objem půdy).

V místě, kde chceme získávat teplo snížíme tlak média (pomocí expanzního ventilu), teplota vypařování média klesne pod teplotu zdroje energie a médium se vypaří. Během vypařování médium odebírá teplo z okolí a zároveň ho akumuluje. Poté je médium v plynném stavu vedeno do místa, kde chceme energii použít (např. akumulační zásobník vody).

Zde náhle zvýšíme tlak (pomocí kompresoru). Teplota kondenzace média vzroste nad teplotu v zásobníku vody a médium začne kondenzovat. Přitom přejde teplo naakumulované v médiu do zásobníku vody. Tímto způsobem tedy ohříváme vodu, kterou pak rozvádíme např. do radiátorů. Po kondenzaci se vrátí médium do původního stavu a cyklus se opakuje.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Orfina consulting, a.s. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky